Nejzápadnější bod České republiky se nachází v katastru obce Krásná u Aše - na souřadnicích N 50°15.13427', E 12°5.46508', zhruba 6 kilometrů od samotné obce. Na místo se lze dostat pouze pěšky nebo na kole. Máte v zásadě dvě možnosti. Buď se tam vydáte z české strany - právě z Krásné, nebo o něco kratší (cca 2,5 km) je cesta z Německa - lesní cestou z nové silnice Rehau-Neuhausen. Osobně ale doporučuji zvolit českou variantu. Chcete-li jet autem, musíte z Krásné jet směrem Štítary. Sem vás nejdále ostatně dopraví i veřejná dobrava. Za touto vesnicí pokračuje silnice (zákaz vjezdu tam nebyl) dále po zelené turistické značce a současně se jedná o cyklostezku. Nejdále se dostanete zhruba sem: N 50°14.95207', E 12°7.71502'. Dále to již nejde - cesta se kvalitativně velice zhoršuje. Dále musíte po vlastních nochách nebo na kole. K nejzápadnějšímu bodu vede právě zelená turistická, po které jsme sem přijeli. Za nedlouho po levé straně vidíme bývalý hřbitov zaniklé obce Újezd. 

Obec Újezd je poprvé písemně doložena v roce 1331. Jednalo se celkem o obyčejnou vesnici na česko-německé hranici. Zánik obce znamenal konec druhé světové války, kdy v rámci odsunu bylo obyvatelstvo obce odsunuto. Definitivní konec znamenal pro obec nástup komunismu a uzavření československých západních hranic. Obec se ocitla v nepřístupném pásmu, a tak ji vládní složky v 50. letech srovnaly se zemí. Zůstal právě pouze tento hřbitov a pomník, kolem kterého za chvíli "půjdeme". V poslední době se povědomí o obci zvedá, protože už od Krásné se nalézá několik infocedulek, které na Újezd upozorňují. U hřbitova je pak velká infotabule.

Za hřbitovem zelená turistická zatáčí doleva - do pole. Zde vede polem hůře znatelná cesta. Jedná se o cca 500 metrů, kdy opět narazíme na normální cestu a v dáli již vidíme zmiňovaný obnovený památník. Postavili obyvatelé Újezda v upomínku padlých v 1. světové válce. Po roce 1945 byl pomník povalen, ztracen a na počátku 90. let opětovně nalezen. V letech 1992-94 byl díky iniciativě bývalých újezdských obyvatel znovu postaven na místě bývalé obce. Byla na něj připsána jména obětí druhé světové války a opětovně vysvěcen. V současnosti bylo celé jeho okolí upraveno, vybaveno lavičkami (kde si můžete dát svačinu) a infotabulí o historii obce.

Poté, co si odpočineme u pomníku, pokračujeme stále po zelené. Ta vede polními cestami, miísty značně rozježděnými traktory. Ale celkově je její trasa jasná a měla by všechny dovést do lesíka, kde se nachází další památka na cestě. Zelená kousek po vstupu do lesa odbočuje doprava, ale my pokračujeme po cestě až k hraničnímu Újezdskému potoku. Zde se nachází Most Evropy.  Dřevěný mostek byl postaven v roce 2008 díky Smrčinskému spolku v Aši. Má ukazovat vzájemnou česko-německou (resp. bavorskou) spolupráci.

Po jeho nafocení se vrátíme kousek zpátky a pokračujeme po zelené už na kýžené cílové místo. Zatímco dosavadní cesta byla vcelku nenáročná, tento zbytek takový není. Pokud jste na kole, budete ho vést (nejste-li extrémní cyklista). Přes cestu byly klády (to asi přičítám nedávným bouřkám, které před mojí návštěvou byly a neříkám, že tam budou pořád, ale nejakou dobu určitě ano), vede nahoru a dolů a především je plná kořenů a dost úzká. Těšně před bodem jdete po úzké stezce. Na levo je dole pod vámi potok, na pravo hluboký příkop. Jedná se o 600 metrový úsek. Po této pasáži konečně dorazíme na místo. (obr.) Zde se nachází lavička, patník z roku 1844 a infotabule. Srovnám-li toto "geomísto" s ostatními krajními body, jedná se určitě o "nejchudší".nejzapadnejsi

Pokud nemáte vymyšlen nějakou vlastní trasu výletu, musíte se vrátit stejnou cestou zase zpátky. Na kole se dá podniknout pěkná projížďka Německem do obce Fassmannreuth, za níž se dá vrátit do Čech a po cyklostezce č. 2059 k místu, kde máte případně zaparkované auto. Pěšky můžete podniknout tu samou trasu, ale bude to již delší výlet. Na německé straně se jedná o krásnou štěrkovou cestu lesem, doplněnou o naučné cedule o planetách a postupu napoleonských vojsk 1813.

Celkově lze říct, že záleží jen na vás, jak si sem naplánujete výlet. Může to být pouze cca dvouhodinová procházka nebo celodenní túra. Rozhodně ale stojí za návštěvu.